Všichni chceme žít náš život plně, úspěšně, plní zdraví a šťastně. Fyzické zdraví se však stává irelevantní ve chvíli, kdy je doprovázeno komplikovanými životními situacemi, neštěstím a neúspěchem, který nás stahuje dolů. Toto všechno může být dlouhodobá být cesta k podlomení samotného fyzického zdraví a tím i k omezení našich všeobecných kapacit a možnosti dosažení svého plného potenciálu. Vše žije v kruhu, bez psychické pohody se nám nedaří fyzicky, pokud neprosperujeme fyzicky, odráží se to na naší psychice.

Přístup Tradiční Čínské Medicíny (TČM) je jeden z nejrozvinutějších holistických systémů na světě. Primární důvod čínské terapie nespočíval v uhašení katastrof, které ohrožují naše tělo, ale naopak tento systém kladl velký důraz na prevenci. Největší rozdíl mezi TČM a moderní medicínou je v přístupu ke zdraví jako celku. Nejedná se o propagaci zdraví, ale o rozšíření gramotnosti a porozumění našemu tělu a rozeznání mírných disbalancí před tím, než je zapotřebí velkého zásahu z venku. Toto neznamená, že TČM nemůže pomoci s již konkrétní diagnostikou nějaké nemoci, avšak pokud by člověk naslouchal svému tělu a jednal by preventivně, velmi pravděpodobně by se tato nemoc ani nerozvinula.

Principy komplexního léčení a snaha o prevenci místo nápravných řešení sahá přes tři tisíce let do historie a předává se z generace na generaci. Tato znalost se generovala v celé Asii a poctivě se uchovávala skrze náboženské, kulturní i filozofické tradice. Mohou být nalezeny v Knize proměn – Yi jing (I-ťing), 2 tisíce let př.n.l., kánonu Vnitřní kniha Žlutého Císaře – Huáng Dì nèi jīng (Chuang-ti nej-ťing), 100 př.n.l. nebo v knize Kniha o Cestě (Tao) a její Síle (Te) – Dào dé jīng (Tao te ťing), 600 př.n.l. Ale i v dalších knihách asijského původu jako je Charaka Samhita, 2 tisíce let př.n.l. – Indie, Kojiki (Kodžiki) 712 n.l. – Japonsko, nebo Nihongi (Nihonšoki), 720 n.l. – Japonsko, a mnoha dalších knihách, které sloužily jako kosmologický zdroj pro hinduismus, buddhismus, zarathuštrismus, židovství, konfuciánství, taoismus či šintoismus. Všechny jsou založené na určitých zákonech nekonečného vesmíru, který je neustále v pohybu ovlivňujícím vytváření, změnu, rozkládání a ničení všech jevů včetně jevů pocházejících ze země. Pokud je tento řád aplikovaný na metafyzický fenomén lidského druhu, rozvine se v náboženství. Pokud je aplikovaný na přírodní zákony, rozvine se věda. Pokud ho aplikujeme na lidské vztahy, rozvine se morální kodex, etika a ekonomie. Pokud je aplikovaný na estetickou manifestaci, rozvine se kultura a umění. A pokud ho aplikujeme na problémy zdraví, rozvine se lékařství a medicína.

I přes to, že tyto síly umožnily zrod života v dávnověku, dnes vedou ke stále většímu urychlování, kde staré ztrácí na důvěryhodnosti a je přehlušené moderním přemýšlením a technologiemi, které jsou založené hlavně na analytickém, segregačním a materialistické pohledu, jenž se ujal a rapidně rozšířil od dob westernizace celého světa během 16. století.

Dnes už všichni důvěrně známe onu civilizaci zatíženou moderní vědou, technologiemi a materialismem a začíná nám být jasné, že samotný život na této planetě je ohrožený rapidním úpadkem lidského zdraví v moderní společnosti. Už kvůli obnovení našeho lidství – individuálně či kolektivně, je potřeba renesance tradiční moudrosti založené na pochopení naší kosmologie beroucí v potaz komplexní cestu ke zdraví.

TČM je jednou z těchto moudrostí. Nevychází z anatomického poznání lidského těla a jeho reakcí na chemické či fyzické podněty. Do svého repertoáru řadí mnoho různých nástrojů, které jí pomáhají na cestě za komplexním zdravím jedince. Mezi tyto nástroje patří bylinné odvaryakupunktura a pomocné techniky baňkování, moxa ne masáže zvané Tui NadietetikaQi Gong, ale i méně exaktní přístupy jako Feng Shui, čínská astrologie či již zmíněný I-ťing. Tyto méně exaktní techniky se v klasické léčbě pomocí TČM již tolik nepoužívají.

Pokud čte jeden druhého,
Přibývá lásky a soucitu.
Pokud jeden čte umění přírody,
Rodí se zdraví a mír.
Nepsaná slova žijí všude kolem
A přicházejí přímo z vesmíru.
Pokud je pozorně čteme,
Jsme schopni otevřít knihu k tajemství věčného života.

Michio Kushi

Autor: Tereza Stratilová

Zdroje:
Kushi M.: Your Body Never Lies: The Complete Book of Oriental Diagnosis. New York: Square One Publisher, 2007.
Reichstein, G.: Wood becomes Water: Chinese Medicine in Everyday Life. New York: Kodansha, Inc., 1998.
Teeguarden, R.: The Wisdom of the Chinese Tonic Herbs. New York: Warner Books, Inc. 1998.