Hana Maria

Pozitivní komunikace

Semináře

Individuální terapie

https: www.cesta-v-lasce.webnode.cz/Web:
Email: nadejelasky@gmail.com

Jsem matka čtyř dětí, zkušená díky práci v Diagnostickém ústavu s malými i dospívajícími dětmi – vedením skupin, v minulosti doprovázející osobou v pěstounské péči, vedením kurzů pro sólo rodiče i páry, vzdělávání v PP. Zabývám se pozitivní komunikací, pořádám semináře nebo individuální setkání.

Pozitivní komunikace umožňuje nahlédnout na vzorce naučené komunikace, které jsou již nefunkční a je třeba je změnit. Pomáhá se spojit lépe s funkčními, jednoduchými způsoby – Jak tedy lépe využít pozitivní komunikaci? Vychází z metody “ Dokážu to“ (vytvořeného psychiatrem Benem Furmanem – tuto metodu lze využít při kreativním řešením problémů u dětí)

Rozhovory o řadě důležitých témat spojených s rolí rodiče. Cílem sezení je posílit sebedůvěru rodiče/vychovatele a poskytnout jim praktické nástroje, které jim pomohou s každodenními výzvami spojenými s výchovou dítěte.

Hana a Josef

Tantra masáže

Semináře

Osobní rozvoj

Web: https://cesta-v-lasce.webnode.cz/
Email: nadejelasky@gmail.com

Chcete-li následovat cestu srdce, nechte myšlenkám volný průchod, někdy opravdu proudí rychleji než si stačíte všimnout.

Myšlenky nás vedou stále stejnou cestou a to pozastavovat se a hloubat v otázkách,

“ Proč se to stalo?“ ,“ Co mám dělat, když…?“

Zkuste je nyní ztišit, pozastavit se, a v tom pozastavení naleznout klid, zaposlouchat se do ticha v nitru sebe.

Každý máme jinou metodu jak, např. v sedu meditace, nebo při procházce v moudré přírodě uslyšet, procítit, „to“ ticho. “ to“ ticho se nalézá v každém z nás a tak se dá meditovat i ve shonu města – při čekání na spoj nebo čekání u lékaře nebo cestou v tramvaji…

Možné je to vlastně kdekoliv, kdekoliv se spojit s vnitřním klidem, pak se dostaví jasnější volání Našeho srdce a možnost přidat se na tuto cestu, Cestu srdce.

Nacházíme se v Probuzené lásce

Naším společným průvodcem v bytí spolu (spolubytí) a životním naplněním je láska a meditace, léčení dotykem naplněného láskyplnou energii ve spojení sama sebe a vesmíru, vnímání posvátné harmonie v přítomnosti, vnímání posvátného těla muže a ženy, možnost splynutí v jednu bytost, v lásku. Lásku, která vznikla a kterou jsme pociťovali jako naprostou blaženost. Vznikla při propojení energií našich rodičů, při našem početí, ta naplněná energie v orgazmu a splynutí dvou duší, provoněnou láskou a vnímáním jeden druhého. Odevzdání našich myšlenek a setrvání v přítomnosti, vnímání esence, vibrace srdce.

Učení dávného, jednoduchého života plného lásky, bez vlastnění, lpění, svobodného žití bez vlivu našich vlastních myšlenek a představ. To je pro nás poselství „Esence Tantry“

Tantra

Šiva a Šakti, Yang a Yin, Slunce a Měsíc, Muž a žena
To jsou dva základní principy kosmické energie, energie Života. Je Jeden Život. Jedno Vědomí. Bere na sebe různé formy Bytí.
Je to … TANEC ŽIVOTA
Nejvyšším cílem tantry je spojením těchto dvou principů dosáhnout znovu ztraceného stavu Jednoty s celým vesmírem. To co v nás touží po muži/ženě, touží ve skutečnosti právě po této jednotě.