Cena:

700,- Kč / 60 min

1000,- Kč / 90 min

Telefon: 724 459 486

Email: bukovkalucie@seznam.cz

Mgr. Lucie Bukovská

Psycholožka, praktikantka SE, průvodkyně

Co mohu nabídnout:

 • Krizová intervence – pro všechny, kdo se ocitli v krizi, emočně náročné situaci, kterou těžko zvládají a potřebují najít dobré způsoby, jak vše zvládnout a projít
 • psychologické poradenství – pro ty, kteří řeší nějaký konkrétní problém, potíž a chtějí se lépe vyznat ve svých naučených vzorcích chování a hledat způsoby, jak je proměnit a kvalitněji prožívat svůj život
 • poradenství pro děti, dospívající a jejich rodiče – kteří řeší akutní i chronické situace spojené s tímto obdobím (např. šikana, rozvod, lékařský zákrok)
 • rozvojové poradenství – pro ty, kteří se chtějí věnovat seberozvoji, být v lepším kontaktu se sebou i druhými
 • práce s traumatem: metodou somatic experiencing – pro ty, kteří za sebou trauma mají, nebo je somatické a psychické potíže (úzkosti, strachy) upozorňují, že by mohli mít a také pro ty, které náročná situace, zákrok čeká (operace, rozvod či velká životní změna)
 • práce s tělem: relaxační techniky, kraniosakrální ošetření, bioenergetická cvičení, meditace atp.  – pro ty, kteří chtějí rozvíjet potenciál vlastního těla v souvislosti s uvolňováním a hlubším kontaktem s jeho cykly a pulsací

Co jsou moje zdroje, jak pracuji:

 • 20 let práce a zkušeností s různorodými lidmi a jejich příběhy mi dávají velkou otevřenost a pochopení pro unikátnost, s jakou každý vnímá okolní svět i sám sebe
 • Je pro mě důležitá opravdovost  a otevřenost, ráda využívám všech svých zkušeností a znalostí v zájmu příchozích
 • Respektuji tempo a momentální kapacitu každého
 • Umím v dobrou chvíli srozumitelně podat informace důležité pro pochopení celé situace i dalšího vhodného postupu
 • Věřím v sílu dobrého lidského kontaktu, který umožní bezpečně a beze spěchu prozkoumávat svoje zákoutí, silné i stinné stránky a začleňovat je do svého žití
 • Vím, že každý z nás má velký a unikátní potenciál, ráda ho pomáhám nacházet a rozvíjet
 • Baví mě podněcovat, zpevňovat jádro každého tak, aby ho mohl dobře využívat a žít kvalitní život
 • Při práci zohledňuji a pomáhám nacházet dobrou rovnováhu mezi myslí, pocity a tělem
 • Pracuji s dospělými i dětmi, nepracuji s páry

 

„o mně“

Vždy jsem se zajímala o druhé lidi, o psychické i fyzické aspekty života. Po studiu psychologie se stále  (a ráda) sama vzdělávám a rozvíjím. Využívám znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu  a v současné době kladu důraz na celostní přístup. Využívám dovednosti práce s krizí, s traumatem.

Na práci s druhými mě baví objevovat a vidět růst jejich potenciál. Pomáhám jim hledat jejich vlastní cestu, možnosti vztahování se ke světu, k druhým i k sobě. Jako základní vnímám rozvoj schopnosti být sám se sebou v dobrém kontaktu, vycházet a využívat svoje zdroje, znát svoje limity a možnosti.

Dlouhodobá práce s dětmi i vlastní rodičovská zkušenost mi opakovaně potvrzovala zkušenosti, že děti mají obrovský potenciál pro obnovení svého zdárného růstu.

Věřím v cykličnost, pulsaci života v každém z nás. Když  probíhá dobře, splavně, tak máme velkou šanci zvládat nároky života a plně si užívat jeho dary.

Život a jeho krása je pořád přítomna, a zvyšovat si kapacitu, aby to člověk mohl plněji a stáleji vnímat je dle mého, proč jsme tady….