Nabízím:
Lekce jógy
Soukromé lekce jógy

Cena:
1000,- Kč / 60 min.,
1 300,- Kč / 90 min.

Objednávky: +420 604 151 635
Email: joga@luckapohlova.cz
WWW: luckapohlova.cz

Lucie Pohlová

Jóga změnila můj pohled na sebe, na ostatní i na dění kolem mě. Posiluje v mém životě prvky rovnováhy, harmonie, vnímavosti, citlivosti a střídmosti. Učí mě vnímat své hranice a respektovat je. Jóga pro mě není jen fyzická aktivita, stala se neoddělitelnou součástí mého života. A s tím se jí snažím předávat dál.

Každá ásana na nás působí na mnoha úrovních. Každý má při jejím provádění jiné pocity, vnímá ji jinak. Ve svých lekcích kladu důraz na uvědomování si účinků ásany, na její maximální procítění. Snažím se, aby u každého pokroky při provádění ásan přirozeně vyplynuly z vnímání a nenásilného posouvání hranice pohodlí. Čas zde není důležitý. Dech je dalším elementem, na který se ve svých lekcích zaměřuji.  Považuji za klíčové mu věnovat pozornost a nenechat ho běžet jen na pozadí, neboť jeho kvalita určuje celkovou kvalitu života. Dech nám mnohé napoví i při provádění ásan. Jakmile nemůžeme dýchat plynule a bez námahy, není jejich provedení správné a je čas se vrátit zpět.

Jóga je náš životní partner, který nám dává oporu a se kterým se cítíme dobře.