Nabízím:

Adiktologická terapie (terapie závislostí) a následná péče (doléčování)

Poradenství pro blízké závislých

 

Email: katerinas.box@seznam.cz
Tel: +420 777 778 508
Web: www.adiktologicka-poradna.cz

Mgr. Kateřina Francová

Nabízím péči v oblastech:

  • ambulantní léčby závislostí (alkohol, drogy, procesy- sociální sítě, internet, on-line sázky apod.),
  • ucelený program Provázení procesem odvykání závislosti na tabáku či el. cigaretách,
  • doléčování po absolvování pobytové léčby,
  • poradenství pro blízké závislých,
  • individuální seberozvojovou terapii (netýká se závislostí)

Vystudovala jsem obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze a závislostem a jejich prevenci se věnuji 12 let. K situaci klienta se snažím přistupovat odborně a zároveň s ohledem na jeho aktuální možnosti a schopnosti. Společně zmapujeme, kde se klient nachází a jaké má volby (s ohledem na omezení či rizika, které přináší ambulantní péče). Teprve poté si dohodneme formu a vzájemné představy spolupráce.

V současné době dokončuji pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka (PCA).  Tento přístup je založen na předpokladu, že všichni v sobě máme přirozenou tendenci mít se dobře, neškodit si, prospívat a rozvíjet se. „Je to rozvoj směřující k autonomii a vzdalující se od závislosti a kontroly vnějšími silami.“ Carl R. Rogers (zakladatel přístupu)

V terapii nevystupuji jako expert na cizí život, ale usnadňuji a podporuji klientovi přirozené vnitřní procesy, které vedou ke změně či úzdravě.