Markéta Bezůšková

Bc. Markéta Bezůšková je lektorkou a terapeutkou kraniosakrální terapie(CST).

Této metodě se věnuje od roku 1994. CST užívá po hmatu a jemných manuálních technik k podpoření těla v jeho schopnosti se
léčit a rebalancovat.

margi.duha@seznam.cz

Sandipa M. Simová

Individuální i skupinové meditace
Léčení transomatickým dialogem

Individuální i párové   psychoterapeutické kontultace

Krizová psychologická intervence
Životní koučink

sandipamsimova.cz