Setkávání v kruhu žen

Objednávky: +420 731 428 129
WWW: relaximage.cz

Alena Karnošová

Těší mne připravovat příjemné a inspirativní prostředí pro ženy, které mají zájem o sebepoznání a svoji vlastní vnitřní změnu. Život přináší spoustu poznání v každém období, sama jsem manželkou,  maminkou dvou dospělých synů a desetileté dcery, současně podnikám. Denně si povídám se ženami o jejich starostech a radostech, ráda je vyslechnu a pomohu učinit alespoň maličko jiný úhel pohledu na danou situaci, aby mohlo dojít k přehodnocení a úlevě.

Dříve jsem pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici a ambulanci, poznala jsem prostředí lékařské první pomoci, hospicu, následně zdravotnického tisku a nahlédla jsem do fungování farmaceutických firem.

Nyní se již mnoho let se věnuji masážím, psychosomatice a stále i vlastnímu duchovnímu rozvoji. Jedním z důležitých bodů poznání pro mne je, že člověku nemůže bez jeho vlastního přičinění pomoci nikdo jiný. Můžeme chodit k lékaři, můžeme se nechat operovat, můžeme pojídat pilulky, můžeme se nechat masírovat a můžeme chodit k někomu, kdo nám promlouvá do duše. Z dlouhodobého hlediska ale budeme spokojenější, pouze pokud se rozhodneme pro vnitřní změnu a začneme činit aktivní kroky ve svém vlastním životě.

Z tohoto důvodu pořádám semináře pro ženy, kde můžeme objevovat, zkoumat a pracovat se svými životy tak, aby to bylo prospěšné pro každou z nás i pro naše okolí.

Těším se na setkání.