Pohyb je jednou ze základních vlastností živého organismu, který se vyvíjí již před narozením jedince. Během života se pohybový režim člověka řídí celkovou fyzickou aktivitou, která velmi úzce souvisí s druhem vykonávané práce. Pohybové ústrojí, tvořené kostrou a kosterním svalstvem je pak velmi často nuceno přizpůsobit se podmínkám, které zcela neodpovídají biologickým potřebám a řadou adaptačních procesů se přizpůsobuje pozměněnému, zpravidla nefyziologickému režimu. Ke změnám přirozených pohybových stereotypů dochází při nerovnoměrném zatížení jednotlivých svalových skupin; v důsledku toho vzniká oslabení nebo zkrácení nezatěžovaných svalů. Tento jev je pak příčinou značných zdravotních potíží. Proto je nutné tuto zátěž kompenzovat takovým cvičením a pohybovými aktivitami, při kterých přetěžované svaly uvolníme a málo aktivované maximálně zapojíme do pohybu. Právě tím se zabývá zdravotní cvičení.

Pomůže mi zdravotní cvičení při bolestech zad?
Zejména u lidí, kde převládá sedavý efekt v zaměstnání, u administrativních pracovníků, řidičů z povolání, těch, kteří jsou nuceni sedět při různých manuálních úkonech, dochází ke snížení napětí zádového svalstva, které není schopno udržet správné postavení páteře, což v důsledku vede k rozsáhlým patologickým změnám. Právě tato nemalá skupina lidí končí v ordinacích rehabilitací nebo ortopedií. Lékař zpravidla primárně zahájí léčbu analgetiky, posléze doporučí elektroléčbu, masáže a cvičení. Většina lidí absolvuje doporučenou léčbu, ale v okamžiku, kdy opustí poslední hodinu cvičení na půdě rehabilitace, se domnívá, že problém je navždy vyřešen. Bohužel, pokud nadále přetrvává jednostranná zátěž, je nutné se zdravotnímu cvičení věnovat stále.

Pro koho je zdravotní cvičení určeno? Chodí na zdravotní cvičení jen ženy?
Není to pravda. Jak je uvedeno v úvodu, zdravotní cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, které mají problémy s pohybovým aparátem. Bolestmi páteře trpí jak ženy, tak muži. Navíc absolvovat několik hodin zdravotního cvičení doporučuji všem, kteří dlouhou dobu necvičili a chystají se k návštěvě posilovny, nebo se chtějí věnovat specializacovaným cvičením, jakými jsou kalanetika, bodystyling, P-class, různé formy tance, tae-bo a podobně.
Počet opakování, obzvláště při posilování břišních a hýžďových svalů, ale také prsních a pažních mohou přispět k vymodelování slušného svalového základu.

Jak a kdy mám cvičit?
Primárně při akutních problémech se doporučuje dodržovat pravidelné cvičení ideálně dvakrát denně v malých cvičebních dávkách, cca půlhodinových, které je možno se zlepšujícím se fyzickým stavem zvyšovat. Po odeznění bolestivých stavů, což se děje při pravidelném cvičení do měsíce po započetí cvičení, je možno cvičit „pouze“ několikrát týdně. Opět záleží na délce jedné cvičební jednotky. Z hlediska časového rozložení během dne je nejlepší čas pro jakékoliv, nejen zdravotní cvičení, doba od 6.00 do 8.00 hodin ráno a od 18.00 do 20.00 hodin večer. V té době je Vaše tělo nejlépe připraveno na fyzické aktivity.

Doporučuji však vždy navštívit alespoň několik lekcí zdravotního cvičení pod vedením zkušeného lektora, abyste si osvojili správné provádění cvičení.

Autor: Klára Hájková